ABOUT US

เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิศวกรรมเครื่องทำความเย็นและการแปรรูปโลหะแผ่น มากว่า 30 ปี โดยเริ่มจากธุรกิจผลิต เครื่องปรับอากาศ เมื่อปี 1981 และก่อตั้ง บริษัท C AIRCON TECH CO.,LTD. เพื่อผลิตเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งออกยังต่างประเทศในปี 1991 ต่อมาในปี 2011 ได้ก่อตั้งบริษัทฯ BROWNER TECHNOLOGY CO.,LTD จัดจำหน่ายระบบปรับอากาศ Chiller System ภายในประเทศ และเริ่มผลิตเครื่องทำน้ำแข็งก้อนเหลี่ยม ภายใต้แบรนด์ BROWNER PURE ICE ในปี 2016 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงแรม และองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดีในระยะเวลาอันรวดเร็ว

BROWNER TECHNOLOGY CO., LTD.​

45/2 Soi Bangkae 14, Bangkae, Bangkae, Bangkok 10160 

|  คลิ๊กเพื่อส่ง EMAIL 

|  Fax. 02 803 3247​

Copyright 2020 Brownerpureice. All Rights Reserved​

Design by Genius